Periodisering av ekonomisk förmån som betalas i samband med att anställningen upphör

Periodisering av ekonomisk förmån som betalas i samband med att anställningen upphör

Anvisning
Den ekonomiska förmånen som betalas ut
e
Periodiseringsgrunder

Periodiseringstiden kan beräknas endera på basis av beloppet av månadslönen eller lönebeloppet under en viss period.
Mata in uppgifterna bara vid det ena alternativet nedan.
Lön (brutto)
euro/mån
Lön (brutto) under perioden (dd.mm.åååå)
-      euro
Den första arbetslöshetsdagen
Periodiseringen börjar i regel dagen efter att anställningen upphört.