Palkansaajan työssäoloehdon laskenta - osa 1/2

yleisohje
?
Ensimmäinen työttömyyspäivä
?
Olen saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa 1.1.1997 tai sen jälkeen
Katso lisätietoja ohjeista.