Yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehdon laskenta - osa 1/2

yleisohje
?
Ensimmäinen työttömyyspäivä
Katso lisätietoja ohjeista.