Beräkning av arbetsvillkoret för en icke-ägande familjemedlem till en företagare - del 1/2

Anvisning
?
Den första arbetslöshetsdagen
Läs mera i anvisningarna.