Beräkning av arbetsvillkoret för löntagare - del 1/2

Anvisning
?
Den första arbetslöshetsdagen
?
Jag har haft inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning 1.1.1997 eller senare
Läs mera i anvisningarna.