Beräkning av arbetsvillkoret för företagare - del 1/2

Anvisning
?
Den första arbetslöshetsdagen
Slutdatum för företagsverksamheten
Läs mera i anvisningarna.