Beräkning av barnavårdsstödets belopp


1. barn

e/mån.

2. barn

e/mån.

3. barn

e/mån.

4. barn

e/mån.

5. barn

e/mån.Familjens inkomster

e/mån. HjälpHjälp
e/mån. HjälpHjälp
e/mån. HjälpHjälp
e/mån. HjälpHjälp
e/dag HjälpHjälp
e/dag HjälpHjälp
e/dag HjälpHjälp