Kela/Fpa

Eläkkeensaajan asumistuen laskenta

Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada sekä vuokra- että omistusasunnossa asuvat pienituloiset henkilöt. Asumistuen määrään vaikuttavat asumismenot, perhesuhteet, vuositulo ja omaisuus. Asumistukea voidaan maksaa henkilölle, joka saa eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä tai korvausta. Tällaisia eläkkeitä ja korvauksia ovat muun muassa:

  • Kelan maksama vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, leskeneläke tai takuueläke
  • työeläkelakeihin perustuva täysi työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki sekä vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, työuraeläke ja leskeneläke
  • tapaturman perusteella jatkuvasti maksettava lakisääteinen täysi tapaturmaeläke, elinkorko ja sellainen kuntoutusraha, jota maksetaan, kun vahinkotapahtumasta on kulunut vuosi
  • liikennevahingon perusteella jatkuvasti maksettava täysi työkyvyttömyyseläke ja sellainen ansionmenetyskorvaus, jota maksetaan, kun liikennevahingosta on kulunut vuosi
  • sotilasvammalain mukainen elinkorko
  • lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen, liikennevahinkoon tai sotilasvammalakiin perustuva leskelle maksettava perhe- tai huoltoeläke
  • edellä kerrottuja etuuksia vastaavat ulkomailta maksettavat etuudet

Laskenta ei tutki sitä, saatko sellaista eläkettä tai korvausta, jonka perusteella asumistukea voidaan maksaa. Asumistuen perusteista saat tietoa internetsivuiltamme.

Laskentaohjelma kattaa yleisimmät asumiseen liittyvät tilanteet. Jos asut alivuokralaisena, osa omakotitalostasi on vuokrattu tai olet laitoshoidossa, et voi laskea asumistukiarviota tällä laskentaohjelmalla. Tällöin sinun tulee kääntyä Kelan toimiston puoleen asumistukiarvion laskemiseksi. Myös tilanteessa, jossa asumistukeen vaikuttavien tulojen arvioiminen on vaikeaa, esimerkiksi sinulla tai puolisollasi on metsätuloa tai elinkeinotoiminnan tuloa, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Kelan toimistoon asumistukiarvion laskemiseksi.

Laskentaohjelma antaa vain arvion asumistuen määrästä. Virallisen päätöksen asumistuesta saat, kun haet asumistukea verkkoasioinnissa tai lomakkeella Eläkkeensaajan asumistuen hakemus

Siirry laskentaan Jatka-painikkeella.