Kela/Fpa

Beräkning av bostadsbidrag för pensionstagare

Bostadsbidrag för pensionstagare kan beviljas personer som har låga inkomster och som bor i en hyresbostad eller ägarbostad. Bostadsbidragets belopp beror på boendeutgifter, familjeförhållanden, årsinkomst och förmögenhet. Bostadsbidrag kan betalas till den som får pension eller ersättning som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare. Det kan vara fråga om bland annat följande pensioner och ersättningar:

  • ålderspension, förtida ålderpension, sjukpension, rehabiliteringsstöd, efterlevandepension eller garantipension som betalas av FPA
  • full invalidpension och rehabiliteringsstöd samt ålderspension, förtida ålderpension, arbetslivspension och efterlevandepension som grundar sig på arbetspensionslagarna
  • fortlöpande lagstadgad olycksfallspension på grundval av olycksfall, livränta och sådan rehabiliteringspenning som betalas när ett år förflutit sedan skadefallet
  • fortlöpande lagstadgad full sjukpension på grundval av trafikskada och sådan ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit sedan trafikskadan
  • livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
  • familjepension eller försörjningspension som betalas till den efterlevande och grundar sig på lagstadgad olycksfallsförsäkring, trafikskada eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst
  • motsvarande utländska förmåner

Beräkningsprogrammet utreder inte huruvida du har en sådan pension eller ersättning som berättigar till bostadsbidrag. På vår webbplats finns information om grunderna för beviljande av bostadsbidrag.

Beräkningsprogrammet omfattar de vanligaste situationerna i fråga om boende. Om du bor som underhyresgäst, om en del av ditt egnahemshus är uthyrt eller om du är intagen för vård på en institution kan du inte beräkna bostadsbidraget med det här programmet. I sådana fall ska du vända dig till FPA-byrån för att få en uppskattning av bostadsbidraget. Även i sådana situationer där det är svårt att uppskatta inkomsterna som påverkar bostadsbidraget, t.ex. om du eller din make har skogsinkomster eller näringsinkomster, ber vi dig kontakta FPA-byrån för att få en uppskattning av bostadsbidragets belopp.

Beräkningsprogrammet ger endast en uppskattning av bostadsbidragets belopp. Ett officiellt beslut får du efter att du ansökt om bostadsbidrag i e-tjänsten eller med blanketten Ansökan om bostadsbidrag för pensionstagare.

Gå till beräkningsprogrammet genom att klicka på Fortsätt.