Beräkning av allmänt bostadsbidrag

? Anvisningar
Antalet personer som hör till hushållet
Vuxna: Barn (under 18 år):