Köptillfällen på köpintyget (beräkning från och med 1.8.2015)

Ohje Anvisningar

Färdsätt under den tid som berättigar till stöd för skolresor

regiontrafik bussskolskjutskollektivtrafikeget färdsätt
st
st