Sairauspäivärahan määrän perusteet

? Yleisohje
Työkyvyttömyyden alkamispäivä
Verovuoden 2019 työtulo ansiotulosta tehtyjen vähennysten jälkeen
euroa
Ennakonpidätysprosentti
%
Jos tulotasosi on säilynyt vakiintuneena, päivärahaetuuden määrä lasketaan viimeksi vahvistetun verotulon perusteella. Jos tulosi ovat nousseet huomattavasti (20%), voit laskea määrän työkyvyttömyyttä edeltävillä tuloilla.
Päivärahaetuus voi määräytyä myös viimeksi maksetun etuuden määrän perusteella. Valitse etuus ja kirjoita sen määrä (brutto)