Kuntoutusrahan määrän perusteet

? Yleisohje
Kuntoutuksen alkamispäivä
Kuntoutus on
          

Verovuoden 2019 työtulo ansiotulosta tehtyjen vähennysten jälkeen
euroa
Ennakonpidätysprosentti
%
Jos tulotasosi on säilynyt vakiintuneena, kuntoutusrahan määrä lasketaan viimeksi vahvistetun verotulon perusteella. Jos tulosi ovat nousseet huomattavasti (20%), voit laskea kuntoutusrahan määrän kuntoutusta edeltävillä tuloilla.
Kuntoutusraha voi määräytyä myös viimeksi maksettujen etuuksien määrän perusteella. Valitse etuudet ja kirjoita niiden määrä (brutto)