Grunderna för rehabiliteringspenningens belopp

? Anvisningar
Rehabiliteringens begynnelsedag
Rehabiliteringen är
          

Arbetsinkomsten för skatteåret 2019
euro
Förskottsinnehållningsprocent
%
Om din inkomstnivå har varit stabil beräknas beloppet av rehabiliteringspenningen utifrån den arbetsinkomst som fastställdes vid den senaste beskattningen. Om dina inkomster har ökat betydligt (20 %) kan du räkna ut beloppet utifrån de inkomster som du hade innan rehabiliteringen inleddes.
Rehabiliteringspenningen kan också fastställas utgående från de förmåner som senast betalades ut. Välj förmån och skriv in beloppen (brutto)