NOT FOUND!perusteetH_Perusteet

? Yleisohje
_NULL
NOT FOUND!perusteetH_Alkamispaiva
Verovuoden työtulo ansiotulosta tehtyjen vähennysten jälkeen
euroa
Ennakonpidätysprosentti
%
NOT FOUND!perusteetH_tuloTaso
NOT FOUND!perusteetH_PaivarahaEtuus