Grunderna för sjukdagpenningens belopp

? Anvisningar
Dag då arbetsoförmågan började
Arbetsinkomsten för skatteåret 2019
euro
Förskottsinnehållningsprocent
%
Om din inkomstnivå har varit stabil beräknas dagpenningsförmånens belopp utifrån den arbetsinkomst som fastställdes vid den senaste beskattningen. Om dina inkomster har ökat betydligt (20 %) kan du räkna ut beloppet utifrån de inkomster som föregick arbetsoförmågan.
En dagpenningsförmån kan också fastställas på grundval av den förmån som senast betalades ut. Välj förmån och skriv in beloppet (brutto)