Grunderna för föräldradagpenningens belopp

? Anvisningar
Föräldradagpenningens begynnelsedag
Med beräkningsprogrammet kan du beräkna vilken dag moderns föräldradagpenningsperiod börjar.
Arbetsinkomsten för skatteåret 2018
euro
Förskottsinnehållningsprocent
%
Om din inkomstnivå har varit stabil beräknas beloppet av dagpenningsförmånen utifrån den arbetsinkomst som fastställdes vid den senaste beskattningen. Om dina inkomster har ökat betydligt (20 %) kan du räkna ut beloppet utifrån de inkomster som du hade före föräldradagpenningsperioden.
En dagpenningsförmån kan också fastställas på grundval av den förmån som senast betalades ut. Välj förmån och skriv in beloppet (brutto)