Grunderna för beloppet av skolresestöd

? Anvisningar
Läroanstalt ?
 
 
 
 
 
 
 
Färdsätt
Sträckan för färdsättet i en riktning (km) ?
Biljettpris  (€/mån) ?
 
Regiontrafik
 
Matkahuoltos buss
 
Skolskjuts
 
Annan kollektivtrafik (annat än ovannämnda färdsätt)
 
Eget färdsätt
 
Orsakerna för anlitandet av eget färdsätt