Sida 1/2
Du kan använda den här räknaren för att uppskatta skolresestödets belopp. Närmare information om skolresestödet finns på www.fpa.fi/skolresestod.
Observera att du inte kan få skolresestöd om
- du studerar vid högskola
- du genomgår utbildning som leder till eller förbereder för en yrkesinriktad grundexamen vid en privat läroanstalt som inte har tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet att ordna undervisning
- du avlägger specialyrkesexamen
- du studerar utomlands
- du går i grundskolan (obs. om du deltar i grundläggande utbildning för vuxna kan du få skolresestöd).

Studier

Vilken typ av studier avlägger du? Obligatorisk uppgift

gymnasiestudier (du avlägger studier på ungdomsstadiet vid ett dagsgymnasium eller gymnasiestudier vid en folkhögskola)
gymnasieutbildning avsedd för vuxna
yrkesinriktad grundexamen eller examensdel
utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) eller utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA)
kombinationsexamen (du avlägger gymnasiestudier vid ett vuxen- eller kvällsgymnasium i samband med yrkesinriktad grundexamen)
grundläggande utbildning för vuxna
yrkesexamen
utbildning vid en folkhögskola som riktar sig till läropliktiga
språkutbildning för invandrare vid en folkhögskola
språk- och kulturutbildning vid Sameområdets utbildningscentral
Har du rätt till avgiftsfri utbildning? Obligatorisk uppgift

Ja
Nej
Hur många dagar med skolresor har du per månad? Obligatorisk uppgift

0-9 dagar
10-14 dagar
15 dagar eller mer