Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
OPI-kurssi 70549


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Masennus- tai ahdistuneisuushäiriöt
16-25-vuotiaille
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti
Avomuotoinen, sisältää yksilöllisiä käyntikertoja
Kurssi on nuorten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kiipula-Avire/Lahti Sammonkatu
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Kurssilla on esivalinta.
Toimita kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma ensisijaisesti esivalintataholle: Kiipula-Avire/Lahti Sammonkatu
Hakemusten on oltava esivalintataholla hakuajan päättymispäivään 04.12.2018 mennessä.
Jos et halua toimittaa hakemusta esivalintataholle, voit toimittaa hakemuksen Kelaan viimeistään kuukausi ennen hakuajan päättymistä.
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 20 vuorokautta
Kurssipaikka: Kiipula-Avire/Lahti, Sammonkatu
04.02.2019 - 01.03.2019 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
05.03.2019 - 07.03.2019 avomuotoinen jakso 3 vuorokautta
08.03.2019 - 05.04.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
09.04.2019 - 10.04.2019 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta
11.04.2019 - 10.05.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
14.05.2019 - 15.05.2019 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta
20.08.2019 - 21.08.2019 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta
22.08.2019 - 09.09.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
10.09.2019 - 11.09.2019 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta
15.10.2019 - 16.10.2019 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta
17.10.2019 - 18.11.2019 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
19.11.2019 - 19.11.2019 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 10

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kohderyhmänä ovat ammatillista perustutkintoa suorittavat, masennus- tai ahdistuneisuushäiriötä sairastavat 16−25-vuotiaat nuoret, joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutujat valitaan Koulutuskeskus Salpauksesta.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

OPI-kursseille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
– joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä
– joilla on hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa

OPI-kursseille ei valita henkilöitä,
– joiden mielenterveyden häiriöiden oireet estävät ryhmässä toimimisen
– joilla on hoitamaton alkoholi- tai päihdeongelma
– joilla on akuutti elämänkriisi, joka haittaa merkittävästi kuntoutukseen osallistumista ja ryhmässä työskentelyä.

Kurssille ei osallistu omaisia. Kuntoutujan vanhemmilla tai aikuisilla läheisillä on mahdollisuus osallistua kuntoutuksen aikana pidettäviin verkostoneuvotteluihin.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä kurssin tavoitteita:
– rohkaista ja tukea opiskelijaa huolehtimaan omasta arjesta ja elämästä
– tukea opiskelusta selviytymistä
– rohkaista ja tukea hoito- ja tukipalvelujen käyttöön
– vahvistaa opiskelijan toimintakykyä, hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kiipula-Avire/Lahti Sammonkatu , (Kelan yritystunniste 23406441020), PL 13, 14201 TURENKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
- Esivalitsee
- Ottaa vastaan hakemukset
Yhteyshenkilö : Ulla Kauranen , Puh. 050-4276851 , Faksi 03-6872201 , Sähköpostiosoite : ulla.kauranen@kiipula.fi

Kurssipaikan tiedot
Kiipula-Avire/Lahti, Sammonkatu, Sammonkatu 8 H, 15140 LAHTI
Yhteyshenkilö : Simo Orola , Puh. 040 455 2480 , Faksi 03 6845 066 , Sähköpostiosoite : simo.orola@kiipula.fi