Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Ammatillinen Taito-avokuntoutuskurssi 72908


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Elämäntilanteen hallintaan liittyvät ongelmat, aikuiset ja nuoret aik.
18-60-vuotiaille
Avomuotoinen, sisältää yksilöllisiä ja ryhmäkäyntikertoja
Aikuisille
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: TYKS
Kurssin toteuttaa: Kiipula-Avire/Turku
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae ammatilliselle kurssille lomakkeella KU101

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 102 vuorokautta
Kurssipaikka: Kiipula-Avire/Turku
16.09.2019 - 04.10.2019 avomuotoinen jakso 15 vuorokautta
07.10.2019 - 18.10.2019 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
21.10.2019 - 25.10.2019 avomuotoinen jakso 5 vuorokautta
28.10.2019 - 13.12.2019 työharjoittelu 34 vuorokautta
16.12.2019 - 20.12.2019 avomuotoinen jakso 5 vuorokautta
02.01.2020 - 21.02.2020 työharjoittelu 36 vuorokautta
24.02.2020 - 26.02.2020 avomuotoinen jakso 3 vuorokautta
27.02.2020 - 24.04.2020 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Avomuotoisessa kuntoutuksessa on myös majoitusmahdollisuus perustelluista syistä.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- ammatillisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 3

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssin kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka tarvitsevat ammatillista kuntoutuksellista tukea työllistymiseen, koulutuksen käynnistymiseen, ammattialan vaihtamiseen tai syrjäytymisen ehkäisemiseen. Kursseille valitaan eri sairauksia sairastavia 18–60-vuotiaita kuntoutujia, joiden elämäntilanteesta ja sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Lisäksi kuntoutuja on esimerkiksi elämäntilanteessa, jossa hän
– ei ole hankkinut ammatillista koulutusta
– on keskeyttänyt opintonsa sairauden tai sosiaalisen tuen puutteen tai elämänhallinnan heikentymisen takia
– on valmistunut ammattiin mutta hänen on vaikea työllistyä
– on vaihtanut ammattia sairaudesta aiheutuvien rajoitusten takia
– on jäänyt työttömäksi tai työttömyys on jatkunut pidempään
– on sairauspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja on motivoitunut palaamaan työelämään, mutta tarvitsee siihen moniammatillista tukea
– ollut sosiaalisessa kuntoutuksessa ja tarvitsee jatkossa ammatillista kuntoutusta
– tarvitsee työllistymisen tueksi monialaista palvelua.

Kursseille ei valita henkilöä
– jolla ei ole tunnistettavissa motivaatiota kuntouttaa itseään työelämään
– jolle ryhmämuotoinen kuntoutus ei ole oikea kuntoutusmuoto
– jolla on akuutti tai hoitamaton päihdeongelma
– jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kurssia voi edeltää muu Kelan ammatillisen tai lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpide.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen työ- tai opiskelu- ja toimintakyvyn tukeminen tai edistäminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Taito-kurssilla on muun muassa seuraavia yleisiä tavoitteita:
– työelämätaitojen vahvistaminen
– omien voimavarojen, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen
– työ- ja opiskelukyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen
– elämänhallinnan, työelämätaitojen ja aktiivisuuden lisääminen
– tutustuminen eri koulutus- ja ammattialoihin
– toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalla
– pitkittyneen työttömyyden katkaiseminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssiin sisältyy avojaksojen lisäksi yksilöllisiä käyntikertoja ja työharjoittelua.

Työharjoittelu
Kurssiin sisältyy kuntoutujan työharjoittelu, joka tapahtuu pääsääntöisesti ulkopuolisessa työpaikassa. Työharjoitteluun sisältyy myös palveluntuottajan toteuttamia käyntejä työpaikalla.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kiipula-Avire/Turku , (Kelan yritystunniste 23406441025), PL 13, 14201 TURENKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Taina Vuorinen , Puh. 040 457 8357 , Sähköpostiosoite : taina.vuorinen@kiipula.fi

Kurssipaikan tiedot
Kiipula-Avire/Turku, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 TURKU
Yhteyshenkilö : Taina Vuorinen , Puh. 040 457 8357 , Sähköpostiosoite : taina.vuorinen@kiipula.fi