Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Nuppu-avokurssi 73693


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Masennus, lievä tai keskivaikea ja/tai ahdistuneisuushäiriöt
16-28-vuotiaille
Avomuotoinen, sisältää yksilöllisiä ja ryhmäkäyntikertoja
Kurssi on nuorten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: TAYS
Kurssin toteuttaa: Kiipula-Avire/Tampere Yliopistonkatu
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 18 vuorokautta
Kurssipaikka: Kiipula-Avire/Tampere, Yliopistonkatu
02.09.2019 - 02.09.2019 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
03.09.2019 - 21.10.2019 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
22.10.2019 - 22.10.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
23.10.2019 - 17.02.2020 käyntikerta, yksilö 3 käyntikertaa
05.11.2019 - 05.11.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
19.11.2019 - 19.11.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
03.12.2019 - 03.12.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
07.12.2019 - 07.12.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
17.12.2019 - 17.12.2019 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
21.01.2020 - 21.01.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
04.02.2020 - 04.02.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
18.02.2020 - 18.02.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
19.02.2020 - 20.04.2020 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
21.04.2020 - 21.04.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 8

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kohderyhmänä ovat mielenterveyden häiriöitä sairastavat 16-28-vuotiaat nuoret, joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
‒ joilla on asianmukaisesti diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus, joka voi olla myös uusiutunut, ja/tai ahdistuneisuushäiriö; oireiden yhtenä taustatekijänä voi olla esimerkiksi koulukiusaaminen tai muu kuormitustekijä
‒ joiden asianmukainen hoito on toteutettu hyvän hoitokäytännön mukaisesti ja hoidolla on saavutettu sellainen vaste, että kuntoutuksen voidaan arvioida olevan oikea-aikaista mm. keskittymiskyky ja jaksaminen huomioiden
‒ joiden hoitosuhde julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon, opiskelijaterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon jatkuu myös kuntoutuksen aikana ja sen jälkeen
‒ jotka pystyvät osallistumaan, hyötymään ja muutoin soveltuvat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kurssille ei valita henkilöitä,
‒ joiden tavoitteena ei ole opintoihin tai työhön palaaminen tai niissä jatkaminen
‒ joiden mielenterveyden häiriön hoito on vielä aluillaan ja diagnostiikka kesken
‒ joilla on vaikea-asteinen mielenterveyden häiriö, kuten esimerkiksi vaikea-asteinen masennus, psykoottistasoinen sairaus, kaksisuuntainen mielialahäiriö tai asianmukaisesti diagnosoitu merkittävä persoonallisuushäiriö
‒ joilla on osallistumista rajoittavia psyykkisiä oireita, kuten esimerkiksi itsetuhopyrkimyksiä, kurssille osallistumista rajoittavaa ahdistuneisuusoireilua tai tunne-elämän epävakautta
‒ jotka eivät kykene osallistumaan, hyötymään tai muutoin sovellu ryhmämuotoiseen toimintaan
‒ joilla jokin muu sairaus estää kuntoutukseen osallistumisen
‒ joilla on hoitamaton alkoholi- tai muu päihdeongelma
‒ jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Omaiset eivät osallistu tälle kurssille.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa.

.


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan opiskelu /työ - ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
‒ itsetuntemuksen ja -arvostuksen vahvistaminen
‒ itseluottamuksen ja pystyvyyden tunteen lisääntyminen
‒ persoonallisuuden ja identiteetin kehittymisen tukeminen
‒ omien arvojen ja elämäntavoitteiden pohtiminen ja syventäminen
‒ sosiaalisen osallisuuden ja tukiverkostojen vahvistuminen
‒ nuoren omien voimavarojen löytyminen ja hyödyntäminen
‒ kuntoutumista edistävien tekijöiden löytäminen ja vahvistaminen
‒ syrjäytymisen ehkäiseminen
‒ opintojen/työn vaatimusten ja omien voimavarojen yhteensovittaminen
‒ liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kiipula-Avire/Tampere Yliopistonkatu , (Kelan yritystunniste 23406441024), PL 13, 14201 TURENKI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tanja Pitkänen , Puh. 050 4204174 , Sähköpostiosoite : tanja.pitkanen@kiipula.fi

Kurssipaikan tiedot
Kiipula-Avire/Tampere, Yliopistonkatu, Yliopistonkatu 56, 4. krs, 33100 TAMPERE
Yhteyshenkilö : Tanja Pitkänen , Puh. 050-4204147 , Sähköpostiosoite : tanja.pitkanen@kiipula.fi