Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Reuma-avokuntoutuskurssi 75043


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Nivelreuma ja selkärankareuma
Avomuotoinen
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: TYKS
Kurssin toteuttaa: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste
07.09.2020 - 09.09.2020 avomuotoinen jakso 3 vuorokautta
23.09.2020 - 23.09.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
07.10.2020 - 07.10.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
21.10.2020 - 21.10.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
03.11.2020 - 03.11.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
17.11.2020 - 17.11.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
01.12.2020 - 01.12.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
16.12.2020 - 16.12.2020 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
12.01.2021 - 12.01.2021 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
26.01.2021 - 26.01.2021 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
10.02.2021 - 10.02.2021 käyntikerta, ryhmä 1 käyntikertaa
23.02.2021 - 24.02.2021 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 5

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, jotka sairastavat nivelreumaa tai selkärankareumaa. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja/tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– tiedon lisääminen reumasta ja sen hoidosta
– motivoituminen ja sitoutuminen kestävyys- ja lihaskuntoa kehittävien kotiohjelmien toteuttamiseen
– sairauden vaiheen mukaisia selän ja nivelien liikkuvuutta lisäävien harjoitusten opettelu
– kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen
– työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen (mm. selkää ja niveliä suojaavat työskentelytavat)
– oman elämänhallinnan lisääminen mm. psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä
– kivunhallintakeinoihin perehtyminen
– voimavarojen löytäminen reumasairauden kanssa elämiseen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste , (Kelan yritystunniste 10838157001), Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 024454562 , Faksi 024454590 , Sähköpostiosoite : palveluvastaava@ruissalo.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste, Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 02 445 4562 , Faksi 02-4454590 , Sähköpostiosoite : palveluvastaava@ruissalo.fi