Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Parkurs för cancersjuka 75091


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Maligna tumörer i de manliga könsorganen
Personer som är i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd, studerar eller står utanför arbetslivet
Kursen är parkurs för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av rehabiliterings- och anpassningsträningskurser och tyngdpunkten i programmet ligger på anpassningsträning
Kursspråket är svenska

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
15.03.2021 - 19.03.2021 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Anhörigperioder
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
15.03.2021 - 19.03.2021 period vid inrättningen 5 dygn

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10 , platser för anhöriga (vuxen) sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 7

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Kursen är avsedd för rehabiliteringsklienter som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd, som studerar eller som står utanför arbetslivet, som har prostatacancer. Sjukdomen ger upphov till ett behov av rehabilitering.

Till kursen väljs klienter som är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas, för vilka behandlingen har avslutats eller som befinner sig i uppföljningsfasen av behandlingen. Vilken tidpunkt som är lämplig avgörs ändå slutligen enligt klientens individuella situation.

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter

Klientens make/maka deltar i rehabiliteringen på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet. Klienten kan undantagsvis delta i kursen utan sin make/maka av grundad anledning.

Närmare uppgifter finns i standarden för servicelinjen..


Kursens mål
Rehabiliteringen syftar till att trygga eller förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga och till att öka klientens aktivitet och delaktighet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Utöver har kursen bland annat följande allmänna målsättningar:
– att hjälpa klienten att få de resurser som behövs för att leva med sjukdomen
– att hjälpa klienten att få kunskap om och fördjupa sin kunskap om cancersjukdomen och egenvården
– att hjälpa klienten att förstå betydelsen av sunda levnadsvanor
– att stödja klientens förmåga att klara sig i vardagen och arbetslivet
– att skapa ett fungerande nätverk för kamratstöd på klientens hemort
– att öka klientens kontroll över sitt liv.

I början av kursen fastställs målen för klientgruppen och klientens individuella mål i enlighet med de allmänna målen för kursen.


Kursens genomförande
Kursens program bestäms enligt deltagarnas individuella och gemensamma mål. Största delen av verksamheten sker i grupper, där man strävar efter att beakta varje klients behov också på ett individuellt plan. Man försöker uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter. I kursprogrammet ingår därtill individuella intervjuer och möten. Kursprogrammet kan också kompletteras med individuell handledning och vid behov med möten med specialiserad personal.

Kursens personal
Ansvaret för genomförandet bärs av en sakkunnig och yrkeskunnig multidisciplinär personal. Närmare uppgifter om personalen finns i servicebeskrivningen för kursen.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 06-4831460 , Fax 06-4831399 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Nina Karlsberg , Tel. 050-3705044 , E-post : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi