Verkkoasiointiin tarvitaan Suomi.fi-valtuudet!

Olet kirjautumassa Kelan verkkoasiointipalveluun. Jos tunnistautumisen jälkeen et pääse hoitamaan sitä asiaa, jota olisit hoitamassa, todennäköisin syy on tarvittavan Suomi.fi-valtuuden puuttuminen.

Avaa alla oleva ohjesivu varmuuden vuoksi ennen kuin jatkat palveluun. Saat tämän ilmoituksen vain kerran.

Toimintaohjeet, jos et pääse asioimaan.

Ilmoitin.fi-palvelussa toimitaan Verohallinnon aikataulun mukaan.

Lisätietoa: www.kela.fi/katson-korvaaminen ja www.suomi.fi/valtuudet.Ota tarvittaessa yhteyttä:
www.kela.fi/yhteystiedot-tyonantajat
www.kela.fi/yhteystiedot-yhteistyokumppanit