Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Tules-kurssi 77779


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Selän, niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tule-sairaus
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Läntinen vak.piiri
Kurssin toteuttaa: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste
18.01.2021 - 22.01.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
17.05.2021 - 21.05.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
20.09.2021 - 24.09.2021 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 10

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille, joilla on selkä-, niska- tai hartiaoireita tai oireita alaraajassa ja joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus tai alaraajan tule-sairaus
– tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
– kuntoutujalle on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
– kuntoutuja tarvitsee moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyy hyötymään ryhmässä toimimisesta
– kuntoutujan toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä kotona ja/tai muissa arjen toiminnoissa
– kuntoutuja on motivoitunut toimintakykynsä parantamiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Kurssi ei sovellu henkilöille,

– joilla on akuutti tai vakava sairaus (esim. vaikea muistihäiriö), joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– joilla on sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– joiden sairaalloinen lihavuus (BMI yli 40) estää kuntoutukseen osallistumisen
– joiden kuntoutustarve liittyy terveydenhuollon hoidon jälkeiseen välittömään jatkohoitoon ja kotiutumisvaiheen kuntoutukseen.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuodenvanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Kurssin yleisinä tavoitteina on, että kuntoutuja saa

– voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja selviytymiseen arjessa
– vahvistusta elämänhallintaan
– vertaistukea.


Kurssin toteutus
Palveluntuottaja on yhteydessä kuntoutujaan ennen kurssin alkamista. Yhteydenoton tarkoituksena on antaa kuntoutujalle tietoa kurssin toteutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste , (Kelan yritystunniste 10838157002), Matkailijantie 2, 21100 NAANTALI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 02 445 4562 , Faksi 02 445 4590 , Sähköpostiosoite : kuntoutussihteeri@ruissalo.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste, Matkailijantie 2, 21100 NAANTALI
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 02 445 4562 , Faksi 02 445 4590 , Sähköpostiosoite : kuntoutussihteeri@ruissalo.fi