Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Tules-avokurssi 77990


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Selän, niskan, hartian, yläraajan tai alaraajan tule-sairaus
Avomuotoinen
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Läntinen vak.piiri
Kurssin toteuttaa: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste
20.10.2020 - 22.10.2020 avomuotoinen jakso 3 vuorokautta
19.11.2020 - 19.11.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
17.12.2020 - 17.12.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
20.01.2021 - 20.01.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
25.02.2021 - 25.02.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
29.03.2021 - 29.03.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
27.04.2021 - 28.04.2021 avomuotoinen jakso 2 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 9

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, joilla on selkä-, niska- tai hartiaoireita tai oireita alaraajassa ja joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus tai alaraajan tule-sairaus
– tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
– kuntoutujalle on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
– kuntoutuja tarvitsee moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyy hyötymään ryhmässä toimimisesta
– kuntoutujan työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytymistä työssä, kotona tai muissa arjen toiminnoissa. Työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta.
– kuntoutuja on motivoitunut työ-/opiskelu- tai toimintakykynsä parantamiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Kurssi ei sovellu henkilöille,

– joilla on akuutti tai vakava sairaus, joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– joilla on sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– joiden sairaalloinen lihavuus (BMI yli 40) estää kuntoutukseen osallistumisen
– joiden kuntoutustarve liittyy terveydenhuollon hoidon jälkeiseenvälittömään jatkohoitoon ja kotiutumisvaiheen kuntoutukseen.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Kurssin yleisinä tavoitteina on, että kuntoutuja saa

– voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja selviytymiseen työssä ja arjessa
– vahvistusta elämänhallintaan
– vertaistukea.


Kurssin toteutus
Palveluntuottaja on yhteydessä kuntoutujaan ennen kurssin alkamista. Yhteydenoton tarkoituksena on antaa kuntoutujalle tietoa kurssin toteutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste , (Kelan yritystunniste 10838157002), Matkailijantie 2, 21100 NAANTALI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 02 445 4562 , Faksi 02 445 4590 , Sähköpostiosoite : kuntoutussihteeri@ruissalo.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Naantalin Kylpylän toimipiste, Matkailijantie 2, 21100 NAANTALI
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 02 445 4562 , Faksi 02 445 4590 , Sähköpostiosoite : kuntoutussihteeri@ruissalo.fi