Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
IKKU-kurs 78786


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Problem och sjukdomar i samband med åldrande
Personer över 68 år och personer som står utanför arbetslivet
Kursen är avsedd för vuxna

Klienter uttas från hela landet

Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy

Rehabiliteringen ges i form av rehabiliteringskurser

Kursspråket är svenska
Kursen är främst avsedd för personer som står utanför arbetslivet

Information om målgruppen för kursen, kursens innehåll, hur kursen genomförs och hur man söker till en kurs finns på FPA:s webbplats.

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Total längd 11 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
08.11.2021 - 12.11.2021 period vid inrättningen 5 dygn
13.11.2021 - 09.01.2022 besök, sakkunnig 1 besök
10.01.2022 - 14.01.2022 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 4

ett hembesök hos klienten / ett arbetsplatsbesök
Till kursen hör ett hembesök hos klienten eller ett arbetsplatsbesök.


Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 050-4053651 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntoutus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Nina Karlsberg , Tel. 050-3705044 , E-post : paula.virtanen@harmankuntoutus.fi