Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Tules-kurs 78870


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Nack-skulder-handsyndrom
Personer som är i arbetslivet, som ska återgå i arbete eller som har rehabiliteringsstöd eller studerar
Kursen är avsedd för vuxna

Klienter uttas från hela landet

Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy

Rehabiliteringen ges i form av rehabiliteringskurser

Kursspråket är svenska

Information om målgruppen för kursen, kursens innehåll, hur kursen genomförs och hur man söker till en kurs finns på FPA:s webbplats.

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Total längd 15 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
22.11.2021 - 26.11.2021 period vid inrättningen 5 dygn
04.04.2022 - 08.04.2022 period vid inrättningen 5 dygn
08.08.2022 - 12.08.2022 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 1


Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 050-4053651 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntoutus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Nina Karlsberg , Tel. 050-3705044 , E-post : paula.virtanen@harmankuntoutus.fi