Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
PERUTTU, OPI-kurssi/Lahden lyseo, Lahti 78975


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Masennus- tai ahdistuneisuushäiriöt
16-29-vuotiaille
Avomuotoinen, sisältää yksilöllisiä käyntikertoja
Kurssi on nuorten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Pohjoinen vak.piiri , Keskinen vak.piiri , Läntinen vak.piiri , Itäinen vak.piiri , Eteläinen vak.piiri
Kurssin toteuttaa: Coronaria Lahti (ryhmittymä)
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Päätöksenteko kurssille
Tämän kurssin kuntoutuspäätökset tekee kurssin yhteyshenkilö Kelan eteläisessä vakuutuspiirissä.

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 20 vuorokautta
Kurssipaikka: Coronaria Lahti (ryhmittymä)
07.04.2020 - 20.04.2020 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
21.04.2020 - 21.04.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
22.04.2020 - 22.04.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
23.04.2020 - 12.01.2021 käyntikerta, yksilö 4 käyntikertaa
15.05.2020 - 15.05.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
01.06.2020 - 01.06.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
14.08.2020 - 14.08.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
17.09.2020 - 17.09.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
01.10.2020 - 01.10.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
29.10.2020 - 29.10.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
18.11.2020 - 18.11.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
03.12.2020 - 03.12.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
13.01.2021 - 13.01.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
14.01.2021 - 15.02.2021 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
16.02.2021 - 16.02.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 10

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille,

– jotka sairastavat masennusta tai ahdistuneisuushäiriöitä
– jotka ovat lukiossa
– joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö
– kuntoutujalle on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset ja jos hoitoa on tarvittu, se on järjestetty terveydenhuollossa
– kuntoutujan opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä
– kuntoutujalla on hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa.

Kurssi ei sovellu henkilöille,

– joiden mielenterveyden häiriöiden oireet estävät ryhmässä toimimisen
– joilla on hoitamaton alkoholi- tai päihdeongelma
– joiden akuutti elämänkriisi haittaa merkittävästi kuntoutukseen osallistumista ja ryhmässä työskentelyä.

Kurssille ei osallistu omaisia. Kuntoutujan vanhemmalla tai aikuisella läheisellä on mahdollisuus osallistua kuntoutuksen aikana pidettäviin verkostoneuvotteluihin.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Kurssin yleisinä tavoitteina on, että kuntoutuja saa

– voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja selviytymiseen opiskelussa ja arjessa
– vahvistusta elämänhallintaan
– vertaistukea.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Coronaria Lahti (ryhmittymä) , (Kelan yritystunniste 27708009076), Saaristonkatu 22, 90100 OULU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Kirsi Kinnunen , Puh. 0505210063 , Sähköpostiosoite : kirsi.kinnunen@coronaria.fi

Kurssipaikan tiedot
Coronaria Lahti (ryhmittymä), Hämeenkatu 20, 15150 LAHTI
Yhteyshenkilö : Kirsi Kinnunen , Puh. 0505210063 , Sähköpostiosoite : kirsi.kinnunen@coronaria.fi