Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
OPI-kurssi/Turun ammatti-instituutti-Åbo yrkesinstitut, Turku 78986


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Masennus- tai ahdistuneisuushäiriöt
16-29-vuotiaille
Avomuotoinen, sisältää yksilöllisiä käyntikertoja
Kurssi on nuorten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Päätöksenteko kurssille
Tämän kurssin kuntoutuspäätökset tekee kurssin yhteyshenkilö Kelan läntisessä vakuutuspiirissä.

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 20 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste
15.09.2020 - 26.09.2020 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
30.09.2020 - 30.09.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
07.10.2020 - 07.10.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
29.10.2020 - 01.06.2021 käyntikerta, yksilö 4 käyntikertaa
11.11.2020 - 11.11.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
25.11.2020 - 25.11.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
16.12.2020 - 16.12.2020 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
12.01.2021 - 12.01.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
08.02.2021 - 08.02.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
04.03.2021 - 04.03.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
06.04.2021 - 06.04.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
04.05.2021 - 04.05.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
02.06.2021 - 02.06.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta
03.06.2021 - 30.06.2021 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
02.08.2021 - 02.08.2021 avomuotoinen jakso 1 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 10

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille,

– jotka sairastavat masennusta tai ahdistuneisuushäiriöitä
– jotka opiskelevat ammatillista tutkintoa
– joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että

– kuntoutujalla on asianmukaisesti diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö
– kuntoutujalle on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset ja jos hoitoa on tarvittu, se on järjestetty terveydenhuollossa
– kuntoutujan opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä
– kuntoutujalla on hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa.

Kurssi ei sovellu henkilöille,

– joiden mielenterveyden häiriöiden oireet estävät ryhmässä toimimisen
– joilla on hoitamaton alkoholi- tai päihdeongelma
– joiden akuutti elämänkriisi haittaa merkittävästi kuntoutukseen osallistumista ja ryhmässä työskentelyä.

Kurssille ei osallistu omaisia. Kuntoutujan vanhemmalla tai aikuisella läheisellä on mahdollisuus osallistua kuntoutuksen aikana pidettäviin verkostoneuvotteluihin.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hakemuksen liitteenä alle vuoden vanha lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys, jossa todetaan kurssin tarve.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutujan ja kuntoutusta suosittavan tahon kanssa kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nämä tavoitteet ohjaavat kuntoutuksen sisällön yksilöllistä suunnittelua ja toteutusta.

Kurssin yleisinä tavoitteina on, että kuntoutuja saa

– voimavaroja sairauden kanssa elämiseen ja selviytymiseen opiskelussa ja arjessa
– vahvistusta elämänhallintaan
– vertaistukea.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste , (Kelan yritystunniste 10838157001), Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 024454562 , Faksi 024454590 , Sähköpostiosoite : palveluvastaava@ruissalo.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutuskeskus Ruissalo/Ruissalon Kylpylän toimipiste, Ruissalon puistotie 640, 20100 TURKU
Yhteyshenkilö : Tiina Suro , Puh. 02 445 4562 , Faksi 02-4454590 , Sähköpostiosoite : palveluvastaava@ruissalo.fi