Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Parkurs för personer med cancer 82544


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Cancer, maligna tumörer
Personer över 68 år och personer som står utanför arbetslivet
Kursen är parkurs för vuxna

Klienter uttas från hela landet

Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy

Rehabiliteringen ges i form av anpassningsträningskurser

Kursspråket är svenska
Kursen är främst avsedd för personer som står utanför arbetslivet

Information om målgruppen för kursen, kursens innehåll, hur kursen genomförs och hur man söker till en kurs finns på FPA:s webbplats.

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
07.12.2021 - 11.12.2021 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Anhörigperioder
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
07.12.2021 - 11.12.2021 period vid inrättningen 5 dygn

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10 , platser för anhöriga (vuxen) sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 7


Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 050-4053651 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Jessica Havulehto , Tel. 050-5160360 , E-post : jessica.havulehto@harmankuntokeskus.fi