Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Anpassningskurs för personer med reumatiska sjukdomar 82896


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Nivelreuma ja selkärankareuma tai muu tulehduksellinen nivelsairaus
Personer som är i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd, studerar eller står utanför arbetslivet
Kursen är avsedd för vuxna

Klienter uttas från hela landet

Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy

Rehabiliteringen ges i form av anpassningsträningskurser

Kursspråket är svenska

Information om målgruppen för kursen, kursens innehåll, hur kursen genomförs och hur man söker till en kurs finns på FPA:s webbplats.

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Total längd 7 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
01.02.2022 - 04.02.2022 period vid inrättningen 4 dygn
01.06.2022 - 03.06.2022 period vid inrättningen 3 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 9


Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 0504053651 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntoutus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : Mona-Lisa Aspholm , Tel. 0504053651 , E-post : mona-lisa.aspholm@harmankuntoutus.fi