Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Fibromyalgiaa sairastavien kuntoutuskurssi 42258


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Fibromyalgia
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Etelä-Suomi
Kurssin toteuttaa: Kuntoutumiskeskus Apila Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila
26.08.2012 - 04.09.2012 laitosmuotoinen jakso 10 vuorokautta
21.01.2013 - 25.01.2013 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu fibromyalgiaa sairastaville henkilöille, joille oireyhtymä aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia rajoituksia. Henkilöillä on laaja-alaisia kipuja ja unihäiriöitä ja he hyvötyvät aktiivisesta ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kurssille voivat osallistua työelämässä olevat, sinne palaavat tai kuntoutustuella olevat henkilöt, jotka tarvitsevat monipuolista tukea työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen turvaamiseksi.


Tavoite
Kuntoutuskurssi on aktiivinen ja ryhmätoimintoja painottava oppimisprosessi, jonka tavoitteena on antaa tietoa omasta sairaudesta ja itsehoidosta sekä tietoa ja kokemuksia fibromyalgiaa sairastavalle soveltuvasta fyysisestä harjoittelusta. Lisäksi tavoitteena on tukea työ- ja toimintakykyä sekä helpottaa arjessa selviytymistä.


Kuntoutujien ohjelman sisältö
Ohjelma sisältää lääkärin luennon ja kyselytunnin fibromyalgiasta. Sairaanhoitajan ryhmässä keskustellaan mm. lääkkeistä, unen laadusta ja itsehoidosta. Toimintaterapiaryhmässä harjoitellaan oman työn ergonomiaa. Psykologin ryhmässä pohditaan sairauden kanssa elämistä sekä tuetaan pitkäaikaista motivaatiota omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ravitsemusterapeutin ryhmässä rakennetaan monipuolista ruokavaliota ja tuetaan sen toteuttamista eri elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijän ryhmässä aiheena voi olla esim. sosiaalietuudet ja työelämän joustot. Ohjelmaan kuuluu ohjattua ryhmäliikuntaa, rentoutusta, kehon tuntemusta ja toimintakyvyn testejä. Kurssilaiset tapaavat fysioterapeutin kaksi kertaa viikossa yksilöllisesti. Jokainen voi saada yksilöajan toimintaterapeutille, psykologille, sosiaalityöntekijälle, ravitsemusterapeutille ja jalkojenhoitajalle.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin suunnitteluun ja esivalintaan osallistuvat tahot
Kurssin suunnittelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri (reumatologi tai kuntoutuslääkäri), fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja psykologi.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutumiskeskus Apila Oy , (Kelan yritystunniste 24976585000), Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari, Minna Korpi , Puh. 03 271 611 , Faksi 03 271 6388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi, minna.korpi@kuntoutumiskeskusapila.fi

Kurssipaikan tiedot
Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila, Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari, Minna Korpi , Puh. 03 271 611 , Faksi 03 271 6388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi, minna.korpi@kuntoutumiskeskusapila.fi