Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Sklerodermaa sairastavien kuntoutuskurssi 42288


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Skleroderma
Kurssi on aikuisten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kuntoutumiskeskus Apila Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Kurssilla on esivalinta.
Toimita kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma ensisijaisesti esivalintataholle: Kuntoutumiskeskus Apila Oy
Hakemusten on oltava esivalintataholla hakuajan päättymispäivään 31.07.2012 mennessä.
Jos et halua toimittaa hakemusta esivalintataholle, voit toimittaa hakemuksen Kelaan viimeistään kuukausi ennen hakuajan päättymistä.
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 17 vuorokautta
Kurssipaikka: Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila
29.10.2012 - 09.11.2012 laitosmuotoinen jakso 12 vuorokautta
15.04.2013 - 19.04.2013 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu sklerodermaa sairastaville henkilöille, jotka hyötyvät aktiivisesta ryhmäkuntoutuksesta. Kurssille voivat osallistua työelämässä olevat, sinne palaavat tai kuntoutustuella olevat henkilöt, jotka tarvitsevat monipuolista tukea työelämässä pysymisen tai sinne palaamisen turvaamiseksi.


Tavoite
Kuntoutuskurssi on aktiivinen ja ryhmätoimintoja painottava oppimisprosessi. Sen tavoitteena on tukea yksilöllistä kuntoutumisprosessia, lisätä itsehoitovalmiuksia ja antaa tietoa omasta sairaudesta siten, että työ- ja toimintakyky paranee ja arjessa selviytyminen helpottuu. Tavoitteena on myös kokeilla ja löytää sklerodermaa sairastavalle sopiva, säännöllinen liikuntamuoto.


Kuntoutujien ohjelman sisältö
Reumatologin luento ja kyselytunti harvinaiseen reumatautiin liittyvistä asioista. Sairaanhoitajan ryhmä mm. reumalääkkeistä ja niiden turvakokeista. Toimintaterapiaryhmässä esitellään ja kokeillaan arjen sujuvuutta lisääviä sekä niveliä säästäviä apuvälineitä. Psykologin ryhmissä pohditaan mm. sairauden kanssa elämistä sekä auttaa löytämään pitkäaikaista motivaatiota omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Ravitsemusterapeutin ryhmässä pohditaan mm. reumataudin/osteoporoosin kannalta terveellisen ruokavalion rakentamista. Sosiaalityöntekijän ryhmässä aiheena ovat sosiaalietuudet, työelämän joustot ja harrastusmahdollisuudet. Ohjelmassa on ohjattua ryhmäliikuntaa, rentoutusta ja toimintakykytestejä. Kurssilaiset tapaavat fysioterapeutin yksilöllisesti ja voivat saada yksilöajan toimintaterapeutille, psykologille, sosiaalityöntekijälle, ravitsemusterapeutille ja jalkojenhoitajalle.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin suunnitteluun ja esivalintaan osallistuvat tahot
Kurssin esivalintaan Apilassa osallistuvat reumatologi ja sosiaalityöntekijä. Esivalinnan tärkein merkitys on varmistaa kuntoutujien oikea diagnoosi kyseiselle kurssille, koska kyseessä on harvinainen reumasairaus. Kurssista hyötyvät ne sklerodermaa sairastavat, joilla on tuki- ja liikuntaelinoireita. Aikaisemman kokemuksen perusteella kursseille hakevat myös ihomuotoista sklerodermaa sairastavat. Kurssin suunnittelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat reumatologi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja psykologi.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutumiskeskus Apila Oy , (Kelan yritystunniste 24976585000), Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
- Esivalitsee
- Ottaa vastaan hakemukset
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari, Minna Korpi , Puh. 03 271 611 , Faksi 03 271 6388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi, minna.korpi@kuntoutumiskeskusapila.fi

Kurssipaikan tiedot
Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila, Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari, Minna Korpi , Puh. 03 271 611 , Faksi 03 271 6388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi, minna.korpi@kuntoutumiskeskusapila.fi