Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Fibrosta kuntoon! -kurssi 42316


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Fibromyalgia
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Itä- ja Pohj.-Suomi
Kurssin toteuttaa: Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka
06.08.2012 - 15.08.2012 laitosmuotoinen jakso 10 vuorokautta
18.02.2013 - 22.02.2013 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 1

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville tai työhön palaaville henkilöille, joille fibromyalgia aiheuttaa fyysisiä sekä psyykksiä ja sosiaalisia rajoituksia työ- ja toimintakykyyn ja jotka haluavat löytää keinoja työkykynsä ylläpitämiseen ja työelämässä jatkamiseen. Henkilöt, joilla fibromyalgia aiheuttaa laaja-alaista kipua, laaja-alaista symmetristä kipupistearkuutta ja unihäiriöitä. Fibromyalgiaa sairastavat henkilöt, jotka haluavat saada keinoja sairautensa ja oireidensa hallitsemiseen sekä toiminta- ja työkykynsä tukemiseen. Henkilöt, joilla on valmius ja toive ryhmän ja vertaistuen hyödyntämisestä oman kuntoutumisprosessinsa ja työkykynsä edistämisessä.


Tavoite
1)Työ- ja toimintakyvyn palautumisen tai parantamisen edistäminen 2)Tiedon lisääminen fibromyalgiasta ja sen hoidosta 3)Itsehoitoon motivoituminen ja sitoutuminen 4)Kivun ja siitä aiheutuvan stressin hallintaan perehtyminen 5)Oman elämänhallinnan vahvistaminen mm.psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä 6)Uupumuksen ja masennuksen taustalla olevien psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja selvittäminen


Kuntoutujien ohjelman sisältö
Ohjelma on pääosin ohjaus-ja neuvontapainotteista. Kursseilla suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa kurssin tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun sekä vuorovaikutusta edistävien menetelmien avulla. Yksilöllisesti toteutetaan alkuhaastattelut sekä muut yksilölliset haastattelut ja tapaamiset. Ryhmissä tai yksilöllisesti käsiteltävät aiheet painottuvat seuraavasti: psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta (keskeinen painoalue), fyysinen aktivointi ja ohjaus, tietoa sairaudesta ja terveysneuvonta, ravitsemusneuvonta, sosiaalinen aktivointi ja neuvonta, työ ja opiskelu, arjessa selviytyminen sekä verkostotyö. Lisäksi kurssijaksojen väliaikoina tehtävä omatoiminen harjoittelu on keskeinen osa kuntoutusta ja tätä varten kuntotujalle sovitaan välitehtäviä, jotka puretaan seuraavalla jaksolla.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin suunnitteluun ja esivalintaan osallistuvat tahot
Kurssille ei ole esivalintaa. Kurssin suunnitteluun osallistuu moniammatillinen kuntoutustyöryhmä.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka , (Kelan yritystunniste 01090300001), Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Anneli Leppänen , Puh. 017-476 512 , Faksi 017-4652769 , Sähköpostiosoite : anneli.leppanen@kunnonpaikka.com

Kurssipaikan tiedot
Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Yhteyshenkilö : Anneli Leppänen , Puh. 017-476 512 , Faksi 017-4652769 , Sähköpostiosoite : anneli.leppanen@kunnonpaikka.com