Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Työelämässä olevien niska- ja hartiaoireisten Tules-kuntoutuskurssi 45495


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Niskan, hartian ja/tai yläraajan tule-sairaus
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: Länsi-Suomi
Kurssin toteuttaa: Kuntoutumiskeskus Apila Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila
19.11.2012 - 23.11.2012 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
25.02.2013 - 01.03.2013 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
28.10.2013 - 01.11.2013 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Avomuotoisessa kuntoutuksessa on myös majoitusmahdollisuus

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 4

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Tule-sairaat, niska- ja hartiaoireiset aikuiset työelämässä olevat, työhön palaavat, kuntoutustuella olevat tai opiskelemassa olevat henkilöt, joilla on kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa ko. kuntoutuksella. Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Kuntoutustarvetta voi Tule-sairauksien lisäksi lisätä psyykkinen, sosiaalinen tai toiminnallinen oire tai ylipaino.
Kuntoutujat voivat osallistua kurssille yksilöllisen tarpeen mukaan laitos- tai avomuotoisesti.

Tules-kurssille valitaan kuntoutujia:
- joilla on diagnosoitu sairaus ja tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
- joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
- jotka ovat yleensä käyttäneet hoitavan lääkärin määrittelemää terapiaa ja hoitoa sekä itsehoitoa, mutta niiden vaikutus on ollut riittämätön
- jotkatarvitsevat aktivoivaa ryhmäkuntoutusta, toiminnallista harjoittelua ja hyötyvät ryhmässä toimimisesta
- joilla työ- ja toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa selviytyä työssä, opiskelussa ja muissa arkipäivän toimissa
- joilla työ voi aiheuttaa fyysistä ylikuormitusta, ergonomisia ongelmia ja oireisiin liittyvää psyykkistä rasitusta
- jotka ovat motivoituneet työ- ja toimintakykynsä parantamiseen, työssä selviytymiseen sekä elämäntapamuutokseen.

Kuntoutukseen ei valita henkilöitä, joilla on
- akuutti tai vakava kuntoutusprosessia vaikeuttava somaattinen ja/tai psyykkinen sairaus, joka estäisi kuntoutuksesta selviytymisen
- sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40), joka estää fyysiseen ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen,
- juuri terveydenhuollossa toteutumassa oleva hoidon jälkeinen välitön jatkohoito.


Tavoite
Tavoitteena on
- tukea kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista, jotta turvataan tai parannetaan kuntoutujan työ- ja toimintakykyä.
Fyysisen sekä psyykkisen ja/tai sosiaalisen työ- ja toimintakyvyn säilyttämisen/parantamisen lisäksi tavoitteena on
- kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen, kivun syntymismekanismin ymmärtäminen ja kivunhallintakeinojen oppiminen, itsehoidon tukeminen, elämänhallinnan vahvistuminen, työssä selviytymiskeinojen löytäminen, aktivoituminen kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostojen käyttöön ja kuntoutusprosessin yhdistäminen kotipaikkakunnalla, työterveyshuollossa tai terveydenhuollossa toteutuviin jatkotoimenpiteisiin.
Tavoitteet perustuvat mm.B-lääkärinlausuntoon tai vastaavaan lääketieteelliseen selvitykseen, haastatteluihin sekä kuntoutujan kanssa laadittuihin tavoitteisiin.


Kuntoutujien ohjelman sisältö
Ohjelma sisältää ryhmämuotoista aktivoivaa toimintaa ja yksilöllisiä haastatteluja ja tutkimuksia. Aloitusjaksolla kartoitetaan kuntoutujan kanssa hänen yksilölliset tavoitteensa, joita seurataan kurssin aikana. Alussa on lääkärin, fysioterapeutin ja psykologin haastattelut ja tarvittaessa muita yksilöllisen tarpeen mukaan tehtäviä haastatteluja.
Kurssin aikana käsitellään eri teemoihin liittyviä asioita ja tehdään oireiden kannalta soveltuvia toiminnallisia harjoitteita. Keskeisiä teemoja ovat mm.
- fyysinen aktivointi ja ohjaus
- tietoa sairaudesta ja terveysneuvonta
- psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta
- sosiaalinen aktivointi ja neuvonta
- työssä/opiskelussa selviytyminen
- ravitsemusneuvonta
- verkostotyö.
Kuntoutujat tekevät välitehtäviä jaksojen välisenä aikana, kuten fyysisiä ja liikunnallisia harjoitteita.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutumiskeskus Apila Oy , (Kelan yritystunniste 24976585000), Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari , Puh. 03-2716301 , Faksi 03-2716388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi

Kurssipaikan tiedot
Reumaliiton Kuntoutumiskeskus Apila, Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari , Puh. 03-2716301 , Faksi 03-2716388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi