Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Sydämen vajaatoimintaa tai kardiomyopatiaa sairastavien osittainen perhekurssi, kuntoutuskurssi 59641


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Sydänlihassairaus (Kardiomyopatia) ja sydämen vajaatoiminta
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kuntoutus Peurunka
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutus Peurunka
25.04.2016 - 29.04.2016 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
26.09.2016 - 30.09.2016 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
13.03.2017 - 17.03.2017 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Avomuotoisessa kuntoutuksessa on myös majoitusmahdollisuus
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutus Peurunka
28.04.2016 - 29.04.2016 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10 , aikuisten omaisten paikkoja 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat sydämen vajaatoimintaa tai kardiomyopatiaa. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään, että aikuisten sydäntautia sairastavien kuntoutuskursseille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu sydänsairaus ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa. (KKRL 12§)

Kohderyhmänä on myös kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen/läheinen. Hän osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kurssin ohjelman edellyttämällä tavalla. Kuntoutujan ja omaisten tai muiden muiden läheisten asiantuntemusta kuullaan ja hyödynnetään kuntoutuksessa. Kuntoutujan puolisoa,omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelulinjan standardissa..


Tavoite
Kurssilla tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan ja hänen omaistensa/läheistensä kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti ja hyödyntäen palveluntuottajan sydänsairausryhmän kuntoutuksen erityisosaamista.

Työ- ja toimintakyvyn säilyttämisen ja parantamisen lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:
– terveiden elämäntapojen ja itsehoito-ohjelmien omaksuminen
– kivun ja sydänsairauksiin liittyvien yleisten ongelmien hallinta
– kuntoutujan psyykkinen tukeminen
– sydänsairaudesta annetun tiedon syventäminen
– arjessa ja työelämässä selviytymisen tukeminen
– sairautta koskevien tietojen ja potilaan kuntoutuksen tukemiseen tarvittavien valmiuksien antaminen omaisille ja läheisille
– lähipiirin sosiaalisten verkostojen hyödyntämisen parantaminen.

Kurssijakson yksilölliset tavoitteet perustuvat kuntoutujan B-lääkärinlausunnossa olevan kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin (KKRL 12 §).


Kurssin toteutus
Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutus Peurunka , (Kelan yritystunniste 01764715004), Peurungantie 85, 41340 LAUKAA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Ryymin Päivi , Puh. 020 7516723 , Faksi 020 751603 , Sähköpostiosoite : paivi.ryymin@peurunka.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutus Peurunka, Peurungantie 85, 41340 LAUKAA
Yhteyshenkilö : kuntoutustoimisto , Puh. 020 7516712 , Faksi 020 751603 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@peurunka.fi