Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Aivolisäkkeen liika- tai vajaatoimintaa sairastavien lasten perhekurssi, sopeutumisvalmennuskurssi 61550


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Aivolisäkkeen liika- tai vajaatoiminta
Alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville ja alakoululaisille
Kurssi on lasten perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Validia Kuntoutus Lahti
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Kurssilla on esivalinta.
Toimita kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma ensisijaisesti esivalintataholle: Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Validia Kuntoutus Lahti
Hakemusten on oltava esivalintataholla hakuajan päättymispäivään 20.09.2017 mennessä.
Jos et halua toimittaa hakemusta esivalintataholle, voit toimittaa hakemuksen Kelaan viimeistään kuukausi ennen hakuajan päättymistä.
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Validia Kuntoutus Lahti
20.11.2017 - 24.11.2017 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Validia Kuntoutus Lahti
20.11.2017 - 24.11.2017 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 6 , aikuisten omaisten paikkoja 12 , lapsiomaisten paikkoja 12
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 2, joista vapaana 2
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 4, joista vapaana 4

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille ja koulunsa aloittaville ja alakoululaisille. Kohderyhmänä ovat aivolisäkkeen liika- tai vajaatoimintaa sairastavat lapset, joiden sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että opiskelu- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa (KKRL 12 §) tai julkisessa terveydenhuollossa (KKRL 9 ja 10§).

Kohderyhmänä on myös lapsen perhe, joka osallistuu aktiivisesti kurssijakson suunnitteluun. Perheenjäsenet osallistuvat kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kurssin ohjelman edellyttämällä tavalla. Kurssin aikana huomioidaan perheen tarpeet, jotta se saa voimavaroja kuntoutujan tukemiseen sekä kuntoutumisen jatkumiseen arjen toiminnoissa.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelulinjan standardissa..


Tavoite
Sopeutumisvalmennuskurssilla tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan ja hänen perheensä kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan opiskelu- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi.

Tämän lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:
– harvinaista aineenvaihduntasairautta sairastavan lapsen auttaminen toimimaan ryhmässä tasavertaisesti muiden lasten kanssa
– mahdollisimman hyvän kasvun ja kehityksen turvaaminen
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– elämänhallinnan vahvistaminen
– sairauden aiheuttamien vaikeuksien tiedostaminen arjessa ja koulussa sekä konkreettisten ratkaisujen löytäminen niiden selvittämiseksi
– kuntoutujan ja omaisten tai läheisten tiedon lisääminen harvinaisesta aineenvaihduntasairaudesta
– Kelan kuntoutuspalvelujen tunteminen ja hyödyntäminen lapsen kuntoutussuunnitelman mukaisesti
– vanhempien tukeminen lapsen kasvatukseen liittyvissä erityistilanteissa
– sisarusten tukeminen ymmärtämään harvinaisen aineenvaihduntasairauden vaikutusta kotona ja kaveripiirissä.

Kurssijakson yksilölliset tavoitteet perustuvat hoitavan tahon B-lääkärinlausuntoon tai vastaavaan lääketieteelliseen selvitykseen tai kuntoutujan kuntoutussuunnitelmaan (lomake KU 207).


Kurssin toteutus
Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Validia Kuntoutus Lahti , (Kelan yritystunniste 22843463001), Launeenkatu 10, 15100 LAHTI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
- Esivalitsee
- Ottaa vastaan hakemukset
Yhteyshenkilö : Satu Saksinen , Puh. 03-8128207 , Faksi 03-7830250 , Sähköpostiosoite : satu.saksinen@validia.fi

Kurssipaikan tiedot
Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Validia Kuntoutus Lahti, Launeenkatu 10, 15100 LAHTI
Yhteyshenkilö : Satu Saksinen , Puh. 03-8128207 , Faksi 03-7830250 , Sähköpostiosoite : satu.saksinen@validia.fi