Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Vaskuliitteja sairastavien kuntoutuskurssi 61919


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Vaskuliitit
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kuntoutumiskeskus Apila Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Kuntoutumiskeskus Apila Oy
18.12.2017 - 22.12.2017 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
30.04.2018 - 04.05.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
26.11.2018 - 30.11.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 10

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat vaskuliitteja. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Vaskuliittisiin sairauksiin kuuluu esimerkiksi Bechetin tauti ja Polymyalgia rheumatica.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa tai julkisessa terveydenhuollossa (KKRL 12 §).

Kuntoutuskurssille ei valita henkilöitä, joilla on merkittävä kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus.

Kuntoutuskurssille ei osallistu omaisia.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelulinjan standardissa..


Tavoite
Kuntoutuskurssilla tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi.

Tämän lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:
– tiedon lisääminen sidekudossairauksista ja niiden hoidosta
– motivoituminen ja sitoutuminen kestävyys- ja lihaskuntoa kehittävien kotiohjelmien toteuttamiseen
– sairauden vaiheen mukaan nivelten liikkuvuutta lisäävien harjoitusten opettelu
– kuntoutuksen ja terveiden elämäntapojen merkityksen ymmärtäminen
– työssä ja arjessa selviytymiskeinojen löytäminen (mm. niveltä suojaavat työskentelytavat)
– oman elämänhallinnan lisääminen mm. psykososiaalisia voimavaroja kehittämällä
– kivunhallintakeinoihin perehtyminen
– voimavarojen löytäminen sidekudossairauden kanssa elämiseen.

Kurssijakson yksilölliset tavoitteet perustuvat kuntoutujan B-lääkärinlausunnossa olevan kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin.


Kurssin toteutus
Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutumiskeskus Apila Oy , (Kelan yritystunniste 24976585000), Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari , Puh. 03-2716301 , Faksi 03-2716388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutumiskeskus Apila Oy, Reumantie 6, 36200 KANGASALA
Yhteyshenkilö : Sirkku Ala-Peijari , Puh. 03-2716301 , Faksi 03-2716388 , Sähköpostiosoite : sirkku.ala-peijari@kuntoutumiskeskusapila.fi