Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Crohnin tautia ja/tai colitis ulcerosaa sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi 65690


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Rokuan Kuntoutus Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua
21.05.2018 - 25.05.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
03.12.2018 - 07.12.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 12
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 12, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat Crohnin tautia ja/tai colitis ulcerosaa. Sairaudesta aiheutuu moniammatillisesti toteutettavan kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että työ-, opiskelu- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella. Lisäksi edellytetään, että kuntoutujilla on itsenäistä toimintakykyä jäljellä siinä määrin, että he voivat osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu terveydenhuollossa tai työterveyshuollossa (KKRL 12 §).

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Sopeutumisvalmennuskurssilla tuetaan terveydenhuollossa kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen ICF-luokituksen mukaisten konkreettisten ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista. Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Tämän lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita:
– lisätä tietoa sairaudesta ja sen viimeisistä tutkimus- ja hoitomenetelmistä
– antaa ohjausta, tietoa sekä tukea ravinto- ja elämäntapa-asioihin
– tukea toimintakykyä ja elämänhallintaa haasteellisessa elämäntilanteessa
– auttaa kuntoutujaa tunnistamaan monimuotoisen sairautensa oireet ja auttaa häntä löytämään keinoja välttämään niitä pahentavia tekijöitä.

Kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssijaksolle perustuvat kuntoutujan B-lääkärinlausunnossa olevan kuntoutussuunnitelman tavoitteisiin.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Rokuan Kuntoutus Oy , (Kelan yritystunniste 07866114000), Hallituskatu 36 A, 90100 OULU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Eija Väänänen , Puh. 0207819376 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@rokua.com

Kurssipaikan tiedot
Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua, Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
Yhteyshenkilö : Eija Väänänen , Puh. 0207819376 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@rokua.com