Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Tules-kurssi 65847


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Selän, niskan ja hartian tai alaraajan suurten nivelten sairaudet
Alle 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten kurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: OYS
Kurssin toteuttaa: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua
05.03.2018 - 09.03.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
06.08.2018 - 10.08.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
03.12.2018 - 07.12.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 9

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville alle 68 –vuotiaille, joilla on niska-, hartia-, selkä-, polvi-, lonkka- tai nilkkaniveloireita ja jotka kykenevät toimimaan itsenäisesti. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kursseille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu selkäsairaus, niskan, hartian tai yläraajan tule-sairaus tai alaraajan suurten nivelten sairaus (polvi, lonkka, nilkka)
– joilla tule-oireilu on kestänyt yli 3 kuukautta
– joille on tehty terveydenhuollossa tarpeellisiksi katsotut tutkimukset
– jotka tarvitsevat moniammatillista aktivoivaa ryhmäkuntoutusta ja toiminnallista harjoittelua ja pystyvät hyötymään ryhmässä toimimisesta.

Kursseille ei valita henkilöitä, joilla on
– akuutti tai vakava sairaus, joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40), joka estää kuntoutukseen osallistumisen
– joilla kuntoutustarve liittyy terveydenhuollon hoidon jälkeiseen välittömään jatkohoitoon ja kotiutumisvaiheen kuntoutukseen
– vaikea muistihäiriö (esimerkiksi MMSE-testin tulos alle 24 pistettä).

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelulinjan standardissa.

.


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
– kivun syntymismekanismin ymmärtäminen ja kivunhallintakeinojen oppiminen
– itsehoidon tukeminen
– elämänhallinnan vahvistaminen
– aktivoituminen käyttämään kotipaikkakunnan palvelu- ja tukiverkostoja
– kuntoutusprosessin yhdistäminen kotipaikkakunnalla ja terveydenhuollossa toteutuviin jatkotoimenpiteisiin.

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.


Kurssin toteutus
Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua , (Kelan yritystunniste 07866114000), Hallituskatu 36 A, 6. krs, 90100 OULU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Eija Väänänen , Puh. 0207819376 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@rokua.com

Kurssipaikan tiedot
Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Rokua, Kuntoraitti 2, 91670 ROKUA
Yhteyshenkilö : Eija Väänänen , Puh. 0207819376 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@rokua.com