Stäng fönstret Stäng fönstret
 
Suomeksi
 
Rehabiliteringskurs för hjärtsjuka 67032


Allmänna uppgifter om kursen
Kursens målgrupp: Kranskärlssjukdom eller hjärtinsufficiens
Personer under 68 år
Kursen är partiell familjekurs för vuxna
Klienter uttas från hela landet
Kursen genomförs av Härmän Kuntoutus Oy
Rehabiliteringen ges i form av rehabiliterings- och anpassningsträningskurser och programmet är rehabiliteringsbetonat
Kursspråket är svenska

Ansökan
Ansökningarna tas emot av FPA
Sök till behövsprövad kurs med blanketten KU132r

Klientperioder
Total längd 15 dygn
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
06.02.2017 - 10.02.2017 period vid inrättningen 5 dygn
22.05.2017 - 26.05.2017 period vid inrättningen 5 dygn
23.10.2017 - 27.10.2017 period vid inrättningen 5 dygn

Det kan förekomma ändringar i kurstiderna
Man kan delta i kursen också inom ramen för öppenvården.

Anhörigperioder
Kursplats Härmän Kuntoutus Oy
09.02.2017 - 10.02.2017 period vid inrättningen 2 dygn

Antal platser
Klientplatser sammanlagt 10 , platser för anhöriga (vuxen) sammanlagt 10
Reserverade platser för
- klienter som deltar i behovsprövad rehabilitering 10 av vilka lediga 2

Beskrivning av målgruppen, rehabiliteringsbehov
Kursen är avsedd för personer under 68 år som är ute i arbetslivet, som ska återgå i arbete, som har rehabiliteringsstöd eller som studerar, som har koronarsjukdom eller hjärtinsufficiens.

Till kursen antas klienter som har koronarsjukdom och
– flera riskfaktorer eller
– angina pectorissymtom som begränsar arbets- och funktionsförmågan eller
– personer som har haft hjärtinfarkt eller
– personer som har genomgått by-pass-operation eller ballongdilatering.

Till kursen antas också klienter med hjärtinsufficiens, till exempel
– medfödd hjärtsjukdom som orsakar insufficiens
– kardiomyopati
– sällsynt hjärtsjukdom eller
– personer som har genomgått klaffoperation.

Sjukdomen ger upphov till ett behov av rehabilitering. Därtill förutsätts att man till kurserna väljer klienter som har en behörigt diagnostiserad hjärtsjukdom och som har genomgått nödvändiga undersökningar inom hälso- och sjukvården.

För rehabiliteringen behövs ett högst ett år gammalt läkarutlåtande B eller någon annan medicinsk utredning som innehåller motsvarande uppgifter.

Klientens make/maka eller en annan vuxen anhörig eller närstående deltar i på det sätt som förutsätts i rehabiliteringsplanen, i FPA:s rehabiliteringsbeslut och i rehabiliteringsprogrammet.

Närmare uppgifter finns i standarden för servicelinjen..


Kursens mål
Syftet med rehabiliteringen är att trygga eller förbättra klientens arbets- eller studieförmåga och att öka klientens delaktighet och aktivitet i de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten.

Utöver har kursen bland annat följande allmänna målsättningar:
– att klienten tillägnar sig sunda levnadsvanor och egenvårdsprogram
– att klienten kan hantera de allmänna problem som hänför sig till smärta och hjärtsjukdom
– att klienten får psykiskt stöd
– att den information klienten fått om sjukdomen fördjupas
– att klienten får stöd i att klara sig i vardagen och arbetslivet
– att de anhöriga och närstående får den information om sjukdomen och de färdigheter som behövs för att stödja rehabiliteringen
– att klientens sociala nätverk utnyttjas bättre.

I början av kursen fastställs målen för klientgruppen och klientens individuella mål i enlighet med de allmänna målen för kursen.


Kursens genomförande
Största delen av verksamheten på kursen sker i grupper. Man försöker uppnå rehabiliteringsmålen genom praktiska övningar samt interaktionsfrämjande diskussioner och aktiviteter. Med gruppens stöd uppmuntras klienten till självständigt arbete samt till att förstärka förändringsprocessen och känslan av livskontroll.

Kursens personal
Kursen genomförs av en multiprofessionell personal. Närmare uppgifter om personalen finns i standarden för servicelinjen.

Kursarrangörernas kontaktuppgifter
Härmän Kuntoutus Oy , (FPA:s företags-ID 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Serviceproducentens uppgifter
- Svarar för genomförandet
- Fakturerar FPA för kostnaderna
Kontaktperson : Nina Karlsberg , Tel. 06-4831490 , Fax 06-4831399 , E-post : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi

Uppgifter om kursplatsen
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Kontaktperson : nina.karlsberg , Tel. 050-3705044 , Fax 06-4831399 , E-post : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi