Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Muistisairauksia sairastavien kurssi 68388


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Muistisairaus
Alle 76-vuotiaille
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten parikurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kuntoutus Peurunka
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutus Peurunka
24.09.2018 - 28.09.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutus Peurunka
24.09.2018 - 28.09.2018 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 8
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 8, joista vapaana 1

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, kuntoutustuella oleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka ovat alle 76-vuotiaita ja sairastavat muistisairautta. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista
– kuntoutuja on päivittäisissä toimissaan pääosin omatoiminen ja kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu varhaisen vaiheen muistisairaus tai lievä muistisairaus, kuten Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä
– jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta ja haluavat osallistua kurssille yhdessä omaisensa/läheisensä kanssa
– joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset muistisairauden toteamiseksi
– joilla hoitava taho on arvioinut sopeutumisvalmennuskurssin ajankohtaisuuden enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkamista.

Kurssille ei valita henkilöitä,
– joilla on merkittävä kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus tai sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– joiden MMSE testin tulos 22 tai vähemmän
– joilla on vaikea, sairaudesta aiheutuva käyttäytymisen häiriö
–jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelulinjan standardissa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– omatoimisuuden ylläpitäminen ravitsemuksen, liikunnan ja oman aktiivisuuden keinoin
– kuntoutujan ja läheisen selviytymisen tukeminen
– toimivan tukiverkoston kartoittaminen kotipaikkakunnalta
– läheisen tiedon tarve ja sopeutumisen tukeminen
– tulevaisuuteen varautuminen eri keinoin (taloudelliset ja juridiset asiat, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto).

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Suurin osa kurssin toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Ryhmän tuella kannustetaan itsenäiseen työskentelyyn sekä hallinnantunteen ja muutosprosessin vahvistamiseen.

Kurssin ohjelma määräytyy osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Kurssin alussa kuntoutujan kanssa laaditaan yhdessä tavoitteet. Lisäksi kurssin ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen tarpeen mukaan yksilöohjauksella ja erityistyöntekijöiden tapaamisilla.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteuttaa moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä ovat palvelulinjan standardissa.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutus Peurunka , (Kelan yritystunniste 01764715004), Peurungantie 85, 41340 LAUKAA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Ahonen Jarna , Puh. 0207516401 , Faksi 020751603 , Sähköpostiosoite : jarna.ahonen@peurunka.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutus Peurunka, Peurungantie 85, 41340 LAUKAA
Yhteyshenkilö : Kuntoutustoimisto , Puh. 0207516712 , Faksi 020751603 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@peurunka.fi