Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Autismikurssi 69748


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Autismi
Koulunsa aloittaville ja alakoululaisille
Kurssi on lasten perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Kuntoutuskeskus Kankaanpää/Kankaanpään Kangaspolku Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Päätöksenteko kurssille
Tämän kurssin kuntoutuspäätökset tekee kurssin yhteyshenkilö Kelan läntisessä vakuutuspiirissä.

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
01.07.2019 - 05.07.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutuskeskus Kankaanpää
01.07.2019 - 05.07.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 16 , lapsiomaisten paikkoja 16
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 7, joista vapaana 0
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 1, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kohderyhmänä ovat autismia sairastavat lapset, joiden sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Autismia sairastavien lasten kursseille valitaan kuntoutujia, joilla on asianmukaisesti diagnosoitu autismi/autismikirjon häiriö, ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset. Autismikurssit on tarkoitettu kehitysvammaiselle autismikirjon diagnoosin saaneelle lapselle.

Autismikursseille ei valita henkilöitä, joilla on
– merkittävä kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus jne.
– sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Lapsen perhe osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla. Perhekursseilla sisarusten laskennallinen määrä on kuntoutujaa kohden kaksi. Perustellusta syystä sisarusten määrä voi olla suurempi. Jokaisen kurssille hakevan sisaruksen osalta harkitaan kuntoutuksellinen tarve osallistumiselle.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat palvelukuvauksessa.


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– sujuva arki ja elämänhallinnan vahvistaminen
– kuntoutujan ja perheen voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen ja jaksamisen tukeminen
– kuntoutujan ja perheen tiedon lisääminen autismista
– vanhempien voimavarojen vahvistaminen sekä lapsen kasvatukseen liittyvien erityistilanteiden tunnistaminen ja käsittely
– sisarusten tukeminen sekä ymmärryksen lisääminen autismin vaikutuksista kotona ja kaveripiirissä.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Kuntoutuskeskus Kankaanpää/Kankaanpään Kangaspolku Oy , (Kelan yritystunniste 06726320000), Kelankaari 4, 38700 KANKAANPÄÄ
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Tarja Lammi , Puh. 0503947524 , Faksi 02-5733200 , Sähköpostiosoite : tarja.lammi@kuntke.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kelankaari 4, 38700 KANKAANPÄÄ
Yhteyshenkilö : Tarja Lammi , Puh. 0503947524 , Faksi 02-5733200 , Sähköpostiosoite : tarja.lammi@kuntke.fi