Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
AVH-kurssi 69870


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Aivoverenkiertohäiriö (AVH)
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Vetrea Terveys Oy / Joensuu
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 15 vuorokautta
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy, Joensuu
19.08.2019 - 23.08.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
13.01.2020 - 17.01.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
03.08.2020 - 07.08.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kokonaispituus yhteensä 5 vuorokautta
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy, Joensuu
19.08.2019 - 21.08.2019 laitosmuotoinen jakso 3 vuorokautta
06.08.2020 - 07.08.2020 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 8
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 2, joista vapaana 2
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 6, joista vapaana 1

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön ja sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän selviytyy palveluntuottajan tiloissa liikkumisesta, siirtymisistä ja päivittäistoiminnoista ilman jatkuvaa avustamista ja kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

AVH-kursseille valitaan kuntoutujia
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu aivoinfarkti tai ei-traumaattinen kallon sisäinen verenvuoto ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
– joiden sairastumisesta on kulunut vähintään 6 kuukautta.

AVH-kursseille ei valita henkilöitä, joilla on
– kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus
– kognitiivista selviytymistä haittaava oireilu tai sairaus, joka estää aktiivisen kuntoutukseen osallistumisen.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys tai julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Kurssille on mahdollisuus osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä kurssin tavoitteita:
– sairastuneen ja hänen omaisensa/läheisensä tukeminen
– tiedon antaminen sairaudesta ja kuntoutuskäytännöistä
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– itsehoidon omaksuminen
– selviytymiskeinojen löytäminen työhön ja arkeen.

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Vetrea Terveys Oy / Joensuu , (Kelan yritystunniste 18608719002), Nepenmäenkatu 2, 80200 JOENSUU
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Marjukka Mustonen , Puh. 040-136 0702 , Faksi 013- 6100392 , Sähköpostiosoite : marjukka.mustonen@vetrea.fi

Kurssipaikan tiedot
Vetrea Terveys Oy, Joensuu, Nepenmäenkatu 2, 80200 JOENSUU
Yhteyshenkilö : Marjukka Mustonen , Puh. 040-1360702 , Faksi 013- 6100392 , Sähköpostiosoite : marjukka.mustonen@vetrea.fi