Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Astmakurssi 69901


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Astma
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille
Kurssi on aikuisten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Härmän Kuntoutus Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Härmän Kuntoutus Oy
25.02.2019 - 01.03.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
29.07.2019 - 02.08.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, jotka sairastavat astmaa. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu astma ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
– joilla astma vaikeuttaa työssä, kotona, opiskelussa tai muissa elämäntilanteissa selviytymistä
– jotka sairautensa perusteella tarvitsevat erityistä opetusta ja ohjausta sairautensa hoitoon ja heidän on vaikea sopeutua elämäntilanteeseensa ja motivoitua tai pystyä tarvittaessa elämäntapamuutoksiin.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– henkilökohtaisten kuntoutustavoitteiden saavuttaminen
– omatoimisten aktiivisten kuntoutuskeinojen oppiminen ja omaksuminen
– terveiden elämäntapojen omaksuminen
– tiedon omaksuminen hengityselimistä ja -sairauksista ja niiden hoidosta
– elämänhallintakeinojen oppiminen ja vahvistuminen
– kuntoutuksen liittäminen työelämään tai opiskeluun
– kuntoutujan tukeminen niin, että hän pystyy ottamaan itse vastuuta hoidosta ja ratkai-semaan ongelmatilanteita
– tarpeellisesta jatkohoidosta sopiminen
– sopivan tukiverkoston kartoittaminen ja löytäminen
– vertaistuen hyödyntäminen.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Härmän Kuntoutus Oy , (Kelan yritystunniste 20057856000), Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Johanna Valkonen , Puh. 06-4831592 , Faksi 06-4831399 , Sähköpostiosoite : johanna.valkonen@harmankuntokeskus.fi

Kurssipaikan tiedot
Härmän Kuntoutus Oy, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ
Yhteyshenkilö : Nina Karlsberg , Puh. 06-4831490 , Faksi 06-4831399 , Sähköpostiosoite : nina.karlsberg@harmankuntokeskus.fi