Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
IKKU-kurssi 70019


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Ikääntyneet monisairaat
Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten osittainen perhekurssi
Kurssi on alueellinen. Katso kunnat, joissa asuville kurssi on tarkoitettu: OYS
Kurssin toteuttaa: Taukokangas Oy/Oulainen
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu kuntoutukseen
Kurssi on suomenkielinen
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä poissaoleville

Kurssille hakeminen
Kurssilla on esivalinta.
Toimita kuntoutushakemus ja lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma ensisijaisesti esivalintataholle: Taukokangas Oy/Oulainen
Hakemusten on oltava esivalintataholla hakuajan päättymispäivään 07.06.2019 mennessä.
Jos et halua toimittaa hakemusta esivalintataholle, voit toimittaa hakemuksen Kelaan viimeistään kuukausi ennen hakuajan päättymistä.
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 16 vuorokautta
Kurssipaikka: Taukokangas Oy
05.08.2019 - 09.08.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
12.08.2019 - 20.09.2019 käyntikerta, asiantuntija 1 käyntikertaa
16.12.2019 - 20.12.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
03.08.2020 - 07.08.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Taukokangas Oy
06.08.2020 - 07.08.2020 laitosmuotoinen jakso 2 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10 , aikuisten omaisten paikkoja 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämästä poissaoleville yli 68-vuotiaille, jotka ovat monisairaita, asuvat kotona tai palvelutalossa ja joiden sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
– vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos on yli 24 ja toimintakyvyn osa-alueet mahdollistavat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– kuntoutuja on täyttänyt kurssille hakiessaan 68 vuotta.

Monisairaiden kuntoutuskursseille ei valita henkilöitä, joilla on
– merkittävä kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus
– liiallinen huonokuntoisuus tai muistisairaus (MMSE testin tulos alle 24)
– alle 3 kuukauden toipumisvaihe akuutista sairaudesta tai terveydenhuollon toimenpiteestä.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntyminen. br>
Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– ikääntyneen tarpeiden huomioiminen ja itsenäisyyden sekä osallisuuden tukeminen
– elämänkulun haasteiden ymmärtäminen ja ryhmän vertaistuen hyödyntäminen
– ohjatun ja säännöllisen liikunnan harjoittaminen ja siirtäminen arkeen.

Kurssin yleisten tavoitteiden lisäksi kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän tavoitteet ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet, jotka vaikuttavat kuntoutuksen toteutukseen.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kotikäynti
Kurssiin sisältyy kotikäynti tai verkostoneuvottelu.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Taukokangas Oy/Oulainen , (Kelan yritystunniste 23590584000), PL 110, 86301 OULAINEN
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
- Esivalitsee
- Ottaa vastaan hakemukset
Yhteyshenkilö : Tuula Korkiakoski , Puh. 044 4794751 , Faksi 08 4794701 , Sähköpostiosoite : tuula.korkiakoski@taukokangas.fi

Kurssipaikan tiedot
Taukokangas Oy, Reservikomppaniankatu 11, 86300 OULAINEN
Yhteyshenkilö : Tuula Korkiakoski , Puh. 044 4794751 , Faksi 08 4794701 , Sähköpostiosoite : tuula.korkiakoski@taukokangas.fi