Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
MBO ja tyypin 2 diabetes -kurssi 70072


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville tai opiskelijoille
Kurssi on aikuisten kurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Huoltoliitto ry Kunnonpaikka
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka
09.09.2019 - 13.09.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
09.03.2020 - 13.03.2020 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 2

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu aikuisille työssä oleville, sinne palaaville tai kuntoutustuella tai opiskelemassa oleville kuntoutujille, jotka sairastavat metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Kurssille voidaan perustellusta syystä valita myös työelämästä poissa olevia henkilöitä, joilla sairaus haittaa arjessa selviytymistä.

Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujan metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes ovat vaikeahoitoisia ja aiheuttavat fyysisiä sekä psyykkisiä tai sosiaalisia työ- ja toimintakyvyn rajoituksia
– terveydenhuollon tehostettu hoito ja ohjaus eivät ole riittäneet, joten kuntoutujalla on edelleen tehostetun tuen tarve painonhallintaan, elintapojen muutokseen, lääkehoidon ohjaukseen ja sairauden hyväksymiseen
– lisäsairaudet ja niihin liittyvät pelot ovat voineet osaltaan vaikuttaa hoidon epäonnistumiseen.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille valitaan kuntoutujia, joilla on
‒ asianmukaisesti diagnosoitu metabolinen oireyhtymä ja tyypin 2 diabetes, ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset
‒ ylipainoa (BMI yli 30), jonka hoito ei ole tuottanut tulosta
‒ diabeteslääkitys ja paastosokeriarvo koholla (fPgluk yli 6,0 mmol/l)
‒ lääkitys rasva-aineenvaihdunnan häiriöön tai kohonneet rasva-arvot.

Kurssille ei valita henkilöitä, joilla on
– psyykkinen sairaus tai merkittävä liikkumisvaikeus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen.

Kurssille ei osallistu omaisia.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– elämänlaadun tukeminen
– elintapamuutosten tukeminen
– voimavarojen, vahvuuksien ja keinojen löytäminen metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen edellyttämien ja yksilöllisten elintapamuutosten toteuttamiseen ja lisäsairauksien ehkäisemiseen
– itsehoitovalmiuksien tukeminen
– painonhallinnan ja painonhallintatavoitteiden tukeminen
– toimivan tukiverkoston rakentuminen kotipaikkakunnalle.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Huoltoliitto ry Kunnonpaikka , (Kelan yritystunniste 01090300001), Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Jani Heikkurinen , Puh. 0447889493 , Faksi 017-4652769 , Sähköpostiosoite : jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi

Kurssipaikan tiedot
Huoltoliitto ry / Kunnonpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 VUORELA
Yhteyshenkilö : Jani Heikkurinen , Puh. 0447889493 , Faksi 017-4652769 , Sähköpostiosoite : jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com