Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Parkinson-kurssi 70100


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Parkinsonin tauti ja/tai Parkinson plus oireyhtymä
Vasta diagnosoiduille
Sairauden varhaisvaiheessa oleville
Työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskelijoille tai työelämästä poissaoleville
Kurssi on aikuisten parikurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Vetrea Terveys Oy / Iisalmi
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae vaativan kuntoutuksen kurssille lomakkeella KU104
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy / Iisalmi
03.06.2019 - 07.06.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
25.11.2019 - 29.11.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kokonaispituus yhteensä 10 vuorokautta
Kurssipaikka: Vetrea Terveys Oy / Iisalmi
03.06.2019 - 07.06.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta
25.11.2019 - 29.11.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 10 , aikuisten omaisten paikkoja 10
Kuntoutujien paikoista on
- vaativan kuntoutuksen asiakkaille 0, joista vapaana 0
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 10, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, sinne palaaville, kuntoutustuella oleville, opiskeleville ja työelämästä poissaoleville kuntoutujille, jotka sairastavat Parkinsonin tautia tai Parkinson Plus oireyhtymää (monisysteemiatrofia, progressiivinen supranukleaarinen pareesi, kortikobasaalinen degeneraatio). Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve.

Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan kuntoutuslaitoksessa ilman jatkuvaa avustamista
– kuntoutuja on päivittäisissä toimissaan pääosin omatoiminen ja kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu Parkinsonin tauti tai Parkinson Plus oireyhtymä ja joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset ja joille terveydenhuollossa saatu ensitieto, hoidonohjaus ja niiden syventäminen eivät ole riittäneet, vaan tarvitaan tehostettua moniammatillista tukea ja ohjausta.

Kurssille ei valita henkilöitä, joilla on
– merkittävä kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus
– merkittävä kognitiivista selviytymistä haittaava oireilu tai sairaus, joka estää aktiivisen kuntoutukseen osallistumisen
– aistiharhoja tai käytöshäiriöitä, jotka vaikeuttavat merkittävästi kuntoutukseen osallistumista.

Kuntoutujan puoliso osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Kurssille on mahdollista osallistua toistuvasti perustelluista syistä.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa.

Kurssi on tarkoitettu vasta diagnosoiduille ja sairauden varhaisvaiheessa oleville.


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ-/opiskelu- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– sairastuneen ja hänen perheensä tukeminen, jotta he selviytyvät päivittäisestä elämästä
– tiedon antaminen sairaudesta, sen hoidosta ja kuntoutuskäytännöistä, mikä auttaa kuntoutumaan sairauden ja vammautumisen mukanaan tuomista muutoksista
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– elämänhallinnan vahvistaminen
– itsehoidon omaksuminen
– kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
– keinojen löytäminen työssä tai arjessa selviytymiseen
– toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle
– vertaistuen antaminen toisille.

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Vetrea Terveys Oy / Iisalmi , (Kelan yritystunniste 18608719000), Pohjolankatu 15, 74100 IISALMI
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Riitta Murtola , Puh. 040-1361220 , Faksi 017- 7670340 , Sähköpostiosoite : riitta.murtola@vetrea.fi

Kurssipaikan tiedot
Vetrea Terveys Oy / Iisalmi, Meijerikatu 4, 74100 IISALMI
Yhteyshenkilö : Riitta Murtola , Puh. 040-1361220 , Faksi 017- 7670340 , Sähköpostiosoite : riitta.murtola@vetrea.fi