Sulje ikkuna Sulje ikkuna
 
På svenska
 
Muistisairauksia sairastavien kurssi 70291


Perustietoja kurssista
Kurssin kohderyhmä: Muistisairaus
Alle 76-vuotiaille
Aikuisille
Kurssi on aikuisten parikurssi
Kuntoutujia valitaan koko maasta
Kurssin toteuttaa: Peurunka Oy
Kuntoutusmuoto on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi ja ohjelma painottuu sopeutumisvalmennukseen
Kurssi on suomenkielinen

Kurssille hakeminen
Hakemukset vastaanottaa Kela
Hae harkinnanvaraiselle kurssille lomakkeella KU132

Kuntoutujan jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutus Peurunka
02.09.2019 - 06.09.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Kurssiaikoihin saattaa tulla muutoksia
Kurssille voi osallistua myös avomuotoisesti.

Omaisten jaksot
Kurssipaikka: Kuntoutus Peurunka
02.09.2019 - 06.09.2019 laitosmuotoinen jakso 5 vuorokautta

Paikkatilanne
Kuntoutujien paikkoja yhteensä 8 , aikuisten omaisten paikkoja 8
Kuntoutujien paikoista on
- harkinnanvaraisessa kuntoutuksessa 8, joista vapaana 0

Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve
Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville, kuntoutustuella oleville ja työelämästä poissa oleville, jotka ovat alle 76-vuotiaita ja sairastavat muistisairautta. Sairaudesta aiheutuu kuntoutuksen tarve. Lisäksi edellytetään, että
– kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista
– kuntoutuja on päivittäisissä toimissaan pääosin omatoiminen ja kykenee osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutusta varten tarvitaan alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys.

Kurssille valitaan kuntoutujia,
– joilla on asianmukaisesti diagnosoitu varhaisen vaiheen muistisairaus tai lievä muistisairaus, kuten Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti, vaskulaarinen dementia, otsa-ohimolohkorappeuma tai Parkinsonin taudin muistisairaus tai näiden yhdistelmä
– jotka hyötyvät ryhmämuotoisesta sopeutumisvalmennuksesta ja haluavat osallistua kurssille yhdessä omaisensa/läheisensä kanssa
– joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset muistisairauden toteamiseksi
– joilla hoitava taho on arvioinut sopeutumisvalmennuskurssin ajankohtaisuuden enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkamista.

Kurssille ei valita henkilöitä,
– joilla on merkittävä kuntoutusprosessia vaikeuttava sairaus tai sairaus, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
– joiden MMSE testin tulos 22 tai vähemmän
– joilla on vaikea, sairaudesta aiheutuva käyttäytymisen häiriö
–jotka tarvitsevat kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kuntoutujan puoliso tai yksi muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen kuntoutussuunnitelman, Kelan kuntoutuspäätöksen sekä kuntoutusohjelman edellyttämällä tavalla.

Tarkemmat kurssin tiedot ovat kurssin palvelukuvauksessa..


Tavoite
Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen sekä kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen kuntoutujalle merkityksellisissä arjen toiminnoissa.

Tämän lisäksi kurssilla on esimerkiksi seuraavia yleisiä tavoitteita:
– omatoimisuuden ylläpitäminen ravitsemuksen, liikunnan ja oman aktiivisuuden keinoin
– kuntoutujan ja läheisen selviytymisen tukeminen
– toimivan tukiverkoston kartoittaminen kotipaikkakunnalta
– läheisen tiedon tarve ja sopeutumisen tukeminen
– tulevaisuuteen varautuminen eri keinoin (taloudelliset ja juridiset asiat, edunvalvontavaltuutus, hoitotahto).

Kurssin alussa määritellään kuntoutujaryhmän ja kuntoutujan yksilölliset tavoitteet kurssin yleisten tavoitteiden mukaisesti.


Kurssin toteutus
Kurssin ohjelma määräytyy kurssille osallistuvien kuntoutujien yksilöllisten ja yhteisten tavoitteiden mukaan. Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä, joissa jokaisen kuntoutujan tarpeet pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelujen, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen ja tekemisen avulla. Kurssin ohjelmaan kuuluu lisäksi yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kurssiohjelmaa voidaan täydentää myös yksilöohjauksella sekä erityistyöntekijöiden tapaamisilla, jos niihin on tarvetta.

Kurssin henkilöstö
Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen henkilöstö. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyy kurssin palvelukuvauksesta.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot
Peurunka Oy , (Kelan yritystunniste 01764715004), Peurungantie 85, 41340 LAUKAA
Palveluntuottajan tehtävät kurssilla
- Vastaa toteutuksesta
- Laskuttaa kustannukset Kelalta
Yhteyshenkilö : Sanna Rossi , Puh. 0207516492 , Faksi 020751603 , Sähköpostiosoite : sanna.rossi@peurunka.fi

Kurssipaikan tiedot
Kuntoutus Peurunka, Peurungantie 85, 41340 LAUKAA
Yhteyshenkilö : Kuntoutustoimisto , Puh. 0207516712 , Faksi 020751603 , Sähköpostiosoite : kuntoutus@peurunka.fi